Želite li znati više o ... ?

Dizalica topline?

DIZALICE TOPLINE su uređaji koji rade na termodinamičkom načelu dizalice topline, dovode energiju s niže temperaturne razine na višu uz dodatnu energiju (rad) pomoću Ijevokretnog kružnog procesa prikladnog radnog medija te mogu poslužiti kao izvori toplinskog i rashladnog učina u sustavima grijanja, odnosno hlađenja i klimatizacije.


Za svoj rad zahtijevaju pogonsku energiju koja je funkcija temperaturnih razina toplinskih spremnika:

  • toplinskog izvora - prostora Hi medija niže temperaturne razine kojemu se uzima toplina, najčešće neposredna okolica: okolni zrak, tlo, površinske ili podzemne vode, onečišćeni zrak iz prostorija, otpadna toplina itd.
  • toplinskog ponora - prostora ili medija više temperaturne razine kojemu se predaje toplina, npr. prostorija, ogrjevni medij sustava grijanja, potrošna topla voda itd.

Toplinske se crpke mogu koristiti kao osnovni ili dodatni izvor topline u sustavima grijanja stanova, obiteljskih kuća, stambenih ili poslovnih zgrada pa i manjih naselja (tablica 6.51). Osnovna za-misao njihove primjene temelji se na iskorištavanju dijela topline iz neposredne okolice čime se zamijenjuje jedan dio potrošnje pogonske energije (električne ili dobivene izgaranjem plina).


Mogućnosti primjene toplinskih crpki u sustavima grijanja

toplinski učin, kW

primjena

mediji koji se najčešće koriste kao toplinski izvori

1

priprema PTV-a i dodatni sustavi grijanja obiteljskih kuća

onečišćeni zrak iz prostorija, okolni zrak

10

osnovni sustavi grijanja i pripreme PTV-a obiteljskih kuća

okolni zrak, onečišćeni zrak iz prostorija, podzemne vode, tlo, površinske vode (vodotoci i jezera)

100

sustavi grijanja stambenih zgrada, industrija

onečišćeni zrak iz prostorija, podzemne vode, tlo, površinske vode (vodotoci i jezera), morska voda

1000

toplinarski sustavi manjih naselja, industrija

okolni zrak, površinske vode (jezera), morska voda, otpadne vode

10000

toplinarski sustavi većih naselja

morska voda, onečišćeni zrak iz industrije, otpadne vode


U ponudi AERMEC

Newsletter

Anketa

Anketa

Dali ste zadovoljni radom Mariterm servis-a d.o.o.